ảnh thông dụng

Mô tả sản phẩm
product descriptions
  • in 1 mặt trên giấy in ảnh chuyên nghiệp
Công nghệ in
Printing Technology
  • công nghệ in G6+
Thời gian giao hàng
Delivery time
  • Sau 4 giờ làm việc

Bảng giá in ảnh thông dụng
Khổ Loại giấy
(cm x cm) (in x in) Giấy láng (Glossy) Giấy lụa (Satin)
9x12cm 3.5x4.5" 1,800đ 1,800đ
10x15cm 4x6" 2,500đ 2,500đ
13x18cm 5x7" 3,000đ 3,000đ
15x21cm 6x8" 5,000đ 5,000đ
20x30cm 8x12" 9,000đ 10,000đ

* Giá trên không bao gồm VAT