ảnh thông dụng

Mô tả sản phẩm
product descriptions
  • in 1 mặt trên giấy in ảnh chuyên nghiệp
  • Có 2 loại bề mặt giấy: Bóng (Glossy), Lụa (Satin)
  • Có thể phủ lami bảo vệ (mờ hoặc bóng) lên bề mặt giấy bóng.
Công nghệ in
Printing Technology
  • công nghệ in: C12+
Thời gian giao hàng
Delivery time
  • Sau 8 giờ làm việc

Bảng giá in ảnh thông dụng
Khổ ảnh Giấy RC Bóng Giấy RC Lụa ảnh Lami Mờ (bóng)
20x25cm 8,000 9,000 10,000
20x30cm 9,000 10,000 12,000
30x45cm 20,000 23,000 27,000
40x60cm 36,000 41,000 48,000
50x75cm 56,000 64,000 75,000
60x90cm 81,000 92,000 108,000
70x110cm 116,000 131,000 154,000
80x120cm 144,000 163,000 192,000
90x135cm 182,000 207,000 243,000
100x150cm 225,000 255,000 300,000

* Giá trên không bao gồm VAT