Bảng giá khung bao

Mô tả sản phẩm
product descriptions
  • Khung cao cấp HQ
  • Đúc bằng nhựa
Thời gian giao hàng
Delivery time
  • Mẫu khung có sẵn trong kho: 1 ngày làm việc
  • Mẫu khung không có trong kho: liên hệ
Lưu ý
Attention
  • Chọn khung phù hợp với kích thước cũa sản phẩm
  • Không cần sử dụng thêm tấm lót & kính bảo vệ
  • Có thể gắn 2 khung (Khung đôi)Bảng giá Gắn khung bao - Khung 2.5cm
(Áp dụng cho ảnh ép gổ & ảnh in vải đã căng khung)
Mẫu khung Khổ (cm x cm) Khung 2.5cm
15x21cm 29,000
20x25cm 34,000
20x30cm 36,500
30x45cm 50,000
40x60cm 63,000
50x75cm 76,000
60x90cm 89,000
70x110cm 104,500
80x120cm 115,000
90x135cm 128,000
100x150cm 141,000

* Giá trên không bao gồm VAT

Bảng giá Gắn khung bao - Khung 3.5cm
(Áp dụng cho ảnh ép gổ & ảnh in vải đã căng khung)
Mẫu khung Khổ (cm x cm) Khung 3.5cm
15x21cm 46,500
20x25cm 53,000
20x30cm 56,500
30x45cm 75,000
40x60cm 93,000
50x75cm 111,000
60x90cm 129,000
70x110cm 151,000
80x120cm 165,500
90x135cm 183,500
100x150cm 202,000

* Giá trên không bao gồm VAT
  • Khung 5.0cm: 213W, 215WG
  • Khung 7.0cm: 604WG
  • Khung 8.0cm: 501BR
Bảng giá Gắn khung bao - khung 5cm, 6.5cm, 7.0cm, 8.0cm
(Áp dụng cho ảnh ép gổ & ảnh in vải đã căng khung)
# Khổ ảnh
(cm x cm)
Khung
5.0cm
Khung
6.5cm
Khung
7.0cm
Khung
8.0cm
1 15x21cm 65,000 - - -
2 20x25cm 73,000 - - -
3 20x30cm 77,500 - - -
4 30x45cm 100,000 198,000 199,000 315,500
5 40x60cm 122,500 235,500 238,500 370,500
6 50x75cm 145,000 273,500 277,500 426,000
7 60x90cm 167,500 311,000 316,500 481,000
8 70x110cm 194,500 248,000 356,000 547,000
9 80x120cm 212,500 364,000 386,500 591,500
10 90x135cm 235,000 424,000 434,000 646,500
11 100x150cm 257,500 462,000 473,500 702,000

* Giá trên không bao gồm VAT