ảnh in trên vải

Mô tả sản phẩm
product descriptions
  • in 1 mặt trên vải in ảnh chuyên nghiệp
  • in trên cuộn vải khổ 1.07m dài 30m
Công nghệ in
Printing Technology
  • công nghệ in: C12+
  • Bề mặt mực in có lớp bảo vệ CO
Thời gian giao hàng
Delivery time
  • Bản in trên vải: Sau 8 giờ làm việc
  • Bản in & căng khung chassi: Sau 2 ngày làm việc
Lưu ý khi đặt hàng
Attention for Delivery Time
  • Bản in trên vải: Sau 8 giờ làm việc
  • Bản in & căng khung chassi: Sau 2 ngày làm việc

Bảng giá in ảnh thông dụng
Khổ ảnh in vải
(bo 3cm)
in vải
(bo 5cm)
in vải
(+ khung căng 3cm)
in vải
(+ khung căng 5cm)
20x25cm 16,000 21,000 29,000 47,000
20x30cm 19,000 24,000 34,000 54,000
30x45cm 37,000 44,000 57,000 74,000
40x60cm 61,000 70,000 87,000 109,000
50x75cm 91,000 102,000 121,000 147,000
60x90cm 127,000 140,000 170,000 205,000
70x110cm 176,000 192,000 238,000 285,000
80x120cm 217,000 234,000 294,000 350,000
90x135cm 271,000 290,000 368,000 436,000
100x150cm 331,000 352,000 451,000 532,000

* Giá trên không bao gồm VAT